Parhus

I världen finns det många olika fastigheter totalt sett att bo i, några mer enkla än andra. I Sverige finns det också olika former att bo i, allt från kollektiv till stora hus. Hur man väljer att leva är helt upp till en själv, ibland är det en begränsning i ekonomin och andra gånger kan det handla om ens egna värderingar och önskemål. Det finns i alla fall något för alla i landet.

Bo i hus

De som vill bo i hus finner olika former för detta. Alla hus är inte fristående, några hus sitter ihop i en länga och i andra delas huset för att göra två fastigheter av dem. Det senare kallas för parhus. Ett parhus är ett större hus som sedan skärmas av så att det blir två bostäder. Vanligtvis delas huset av mitt i så att det blir så likt som möjligt. I undantagsfall så har huset även delats i över- och undervåning, detta är dock mer ovanligt.

Att dela ett stort hus för två kan ha många fördelar. Bland annat så innebär det att det finns fler personer som kan bo i bostaden. Det ger även möjlighet till de som inte vill bo så stort, men ändå vill bo i hus, chans att kunna bo just i hus. Det som skiljer ett parhus från ett vanligt hus är att närheten till grannen är betydligt närmare. I ett parhus ökar det chansen att höra in från grannarna, det blir en närhet till varandra varpå det är viktigt att finna gemensamma riktlinjer i husområdet och att respektera varandra.

About the author

writers-blogily