Små fastigheter

Hus och byggnader finns i många olika skepnader, något finns anpassat för alla. Är det ej anpassat så finns det olika rättigheter för att få det. För personer med olika funktionsnedsättningar och rörelsehinder så finns det goda möjligheter från kommunen att få hjälp med anpassning. Nyare fastigheter har högre krav på sig vid upprättandet och då kan mycket vara anpassat redan. Men gäller det mindre fastigheter så är det inte lika självklart med anpassningen, men då går det att få detta i efterhand.

Mindre hus

Små fastigheter finns ännu kvar. Förr användes de mer som fritidshus men idag används även dessa till bostadshus. Anledningen till detta är bland annat prissättningen på bostadshus men även att det är många som väljer att bo lite mindre idag och då behövs det inte större hus än ett småhus.

Mindre fastigheter har generellt lite mindre rum, planlösningarna är inte lika öppna utan fler väggar är placerade i huset. I äldre små hus, mestadels fritidshus, så är det ej heller lika högt i tak. Taket är placerat lägre ner vilket gör att lampor inte kan vara hängdes utan då är plafonder att föredra som belysning.

About the author

writers-blogily