Fastigheter i mindre städer

Att det råder bostadsbrist i landet är det nog ingen som har missat. I storstäderna är det många års kötid för att få en bostad och i de mindre städerna är det kötid även där. I små byar är möjligheterna större att få en egen bostad då det är vanligare att invånare flyttar från byar än till byarna. Med anledning av just detta är det därför som det blir allt längre kötid i mellanstora och stora städer, då det är dit människor flyttar.

Bo i mindre städer

Det finns ett bredare utbud av fastigheter i mindre städer. Prissättningen är ej lika hög som i storstäderna vilket medför att det går att välja mellan olika bosättningsformer mer än vad det gör i andra större städer. Många tycker att det är en annan känsla att bo i mindre städer. Det är inte lika mycket folk och stressen är inte lika hög. Det blir en större gemenskap och många känner många vilket gör att det blir en trevlig stämning på stan. Naturligtvis har mindre orter mindre utbud, det finns inte lika många jobb och det finns inte ett lika stort och brett utbud av affärer. Det är inte ovanligt att få åka lite längre för att ta sig till en större butik för storhandling. Då det generellt är färre kommunikationer i mindre städer så är det vanligt att äga en bil eller moped. Med dessa transportsätt går det att ta sig fram smidigare än att behöva vänta på den lokala bussen.

När det kommer till fastigheter så är det nästan lika vanligt med hus som lägenhet. Husen är inte så mycket dyrare än lägenheter vilket kan göra det lockande att bosätta sig i hus. Husen är inte så kostsamma just för att det inte finns en större marknad av spekulanter och dels även för att det finns mer yta att bygga hus på, vilket leder till att det inte blir samma bostadsbrist. Utan bostadsbrist är det också svårt att pressa upp priserna, detta är lättare när det finns fler spekulanter per objekt.

Det finns många hus inåt landet, det är hus som har funnits under många år. Det byggs inte lika mycket nytt som på andra platser då det inte finns efterfrågan för det. När det byggs nya hus så är det ofta på uppdrag av de som skall bo där, människor som väljer att bygga sina egna hus. Vanligtvis ej på uppdrag av kommunen.

About the author

writers-blogily