Skolbyggnader

En stor del av befolkningen består av barn och ungdomar. Befolkningen växer sig allt större och det är barn och ungdomar som blir överrepresenterade i de åldersklasser som växer mest. Fler barn föds och fler människor immigrerar till Sverige, till dessa hör många minderåriga.

I och med att det blir fler i befolkningen i åldersklassen som hör till grundskolor så är det viktigt att det byggs tillräckligt många skolor samt att alla får plats. Så som det ser ut idag så får inte alla skolungdomar plats i de skolor som finns. Ibland sker det speciallösningar och barn får tillfälliga placeringar i andra skolor. Det finns även lösningar där barn och ungdomar får ta hemundervisning tills det har hittats en plats i skolan.

Nya områden

Det byggs nya stadsdelar och områden, framför allt i storstäder. Detta för att det behövs fler bostäder och då hittas det nya lösningar där bostäder byggs på nya områden. I dessa så hinns det oftast inte med att byggas tillräckligt många förskolor och grundskolor, istället får barnen resa en väg för att ta in på en annan närbelägen skola. Några har längre resväg än andra.

Målet för kommuner är att ingen i grundskolan skall behöva ha lång resväg till skolan, tanken är att alla skall hitta en närbelägen skola. Ute i landet, i mindre städer, så är det mer vanligt att behöva resa en bit till skolan. Å andra sidan så är det vanligt i mindre städer att behöva resa en bit för att ta sig någonstans. I större städer skall det dock vara möjligt att kunna gå i en skola i närheten. Det finns många skolor i städerna och möjligheterna skall vara att också kunna få en plats. Inom några områden finns baracker uppställda för att alla skall få en plats i närheten, dessa baracker är väl inredda för att de skall likna en skola så mycket som möjligt.

About the author

writers-blogily