Förskolors fastigheter

Statistik visar på att befolkningen blir fler, barn kommer i snabbare takt och Sverige har nått över 10 miljoner invånare. Främst är det Stockholm, Göteborg och Malmö som växer snabbast, de tre största städerna i landet. Då det blir mer befolkning så är det också större efterfrågan på bostäder. Då barn också kommer i snabbare takt än förr så behövs det med detta mer förskolor och skolor för att alla barn skall få plats, framför allt för att alla skall få plats i en skola i närheten av hemmet. Det är inte alla som får plats idag dessvärre, detta innebär längre resvägar. Ibland får föräldrar skjutsa och andra har tillgång till skolskjuts. Detta blir ett problem varpå lösningar på detta hela tiden planeras.

Förskolor och dess fastigheter

I förskola har alla Sveriges medborgare rätt att gå från ett års ålder upp till sex år, sedan är det grundskolan som påbörjas. Under fem år kan alltså barn gå i förskolan, vilket många också gör. Några barn börjar senare, om föräldrarna har möjlighet att vara hemma lite längre.

Många förskolor har byggts i separata hus där det också finns tillgång till lite grönområde runt omkring. Barn är ofta ute mycket och då är det viktigt med en natur och ett bra område ute att röra sig i. Idag är det inte lika självklart med fristående fastigheter, med anledning av begränsningar i områden så hittas det nya former av förskolor. Många förskolor byggs på nedre planet av bostadshus, detta framför allt på nyare hus. Det finns även förskolor som finns i tillfälliga fastigheter, så kallade baracker. Dessa ställs upp tillfälligt i väntan på lediga lokaler och att nya fastigheter skall bildas.

About the author

writers-blogily