Företagsfastighet

Om du driver ett företag så kan det finnas ett behov av att du har en fastighet där verksamheten kan bedrivas. Det gäller framför allt om du ska sälja direkt till

konsument, ha ett lager för dina produkter, en arbetsverkstad eller ett kontor där personer ska utföra arbete åt kunder och administrera verksamheten. Då kan du välja mellan att köpa en fastighet, vilket kan innebära att du behöver lägga ut en större summa direkt, eller att hyra en företagsfastighet från ett fastighetsbolag som kan erbjuda fastigheter som är anpassade efter din verksamhet.

Hur snabbt och enkelt det går att hitta en företagsfastighet beror helt och håller på vilka krav som du har för fastigheten. Behöver du en fastighet som har ett bra läge mitt i centrum så kan det vara svårt att snabbt hitta fastigheter, samtidigt som de kan vara mycket dyra att både köpa och hyra. Det är lättare att hitta mer prisvärda fastigheter som dessutom kan vara bättre lämpade för din verksamhet utanför innerstan som exempelvis i ett företagsområde eller i ett industriområde. Allt beror förstås på vilken verksamhet du bedriver och vilka kunder som du vänder dig till.

Äga sin företagsfastighet

Har företaget pengar eller bra bankkontakter så kan det i många fall vara en bra investering att köpa sin fastighet, framför allt om företaget har funnits ett tag och har en fortsatt god utveckling på företagsmarknaden. Om man köper sin egen företagsfastighet så behöver man ett kapital för att betala den första förhöjda betalningen, som oftast brukar vara på 10-20 procent av den totala köpeskillingen. Därefter så kan man ansöka om ett bra lån där man får möjligheten att amortera av resterande köpeskilling varje månad.

När man äger sin egen företagsfastighet så behöver man även tänka på att man själv får stå för kostnader för renovering, skötsel och annat för sin fastighet. Det kan vara sådant som kan bli dyrt i längden. Då kan man dra in på andra stora kostnader som företaget har genom att placera personal från bemanningsföretag på företaget, vilket gör att du kan få tillgång till välutbildad och erfaren personal till rimliga kostnader. Hos ett bemanningsföretag så kan du hitta personal som bland annat bokförare, IT-experter, chefer, administratörer och mycket annat som har en dokumenterad erfarenhet från den bransch som du själv verkar i.

Om man ska äga eller hyra sin företagsfastighet så behöver man främst ta hänsyn till fastighetens verksamhet. Kommer man att fortsätta att växa som företag på en marknad där man har långsiktiga intressen så kan det vara värt att äga sin egen fastighet. Om man istället har en verksamhet i en skakig bransch där man hela tiden behöver göra förändringar av personalstyrka och fastighetsutrymme så är det bättre att man hyr sin fastighet så man snabbt kan följa branschens upp- och nedgångar.

About the author

writers-blogily