Några tips inför villaköpet

En egen villa med trädgård är en bostadsdröm för många. Ett köp av bostad kan vara den största affären man gör i livet och det är därför viktigt att ha så god kunskap som möjligt innan man köper ett hus. Några viktiga punkter i samband med husköpet som kommer att påverka boendekostnaden är bolånet, driftkostnader samt underhållskostnader.

Bolån

Dagens krav för att få ett bolån är att man som köpare får låna max 85 % av bostadens marknadsvärde och därmed behöver ha 15 % i egen insats. Redan innan man börjat fundera allvarligt på att köpa en bostad är det därför viktigt att börja spara. Väljer man investeringar klokt, som fonder med bra avkastning, t.ex. Savr.com kan man få ihop till en kontantinsats genom ett långsiktigt sparande. När man söker bolån bör man höra sig för hos åtminstone 3-4 olika långivare för att kunna förhandla och jämföra räntor och villkor. Man bör också fundera på hur mycket man vill och kan amortera. Amortering är generellt sett bra för att sänka räntekostnader, men med dagens låga räntor kan man fundera på alternativa placeringar, som ovan nämnda fond hos Savr.com. Historiskt sett har fonden avkastat 10 % per år. Istället för att amortera på ett bolån med 1,5-2 % ränta kan man istället investera amorteringen i Savr.com och tjäna ett antal procentenheter. Man kan därefter amortera en större summa om man vill sänka belåningsgraden.

Underhållskostnader

Som köpare har man undersökningsplikt och därför ska man låta göra en besiktning innan man köper ett hus. Lita inte på enbart säljarens besiktning utan ta hjälp av en pålitlig besiktningsfirma med ansvarsförsäkring. Husets skick med avseende på bl.a. fuktskador, radon m.m. bedöms och en besiktningsman kan därefter ge en uppskattning av vad det kostar att åtgärda brister i huset. Besiktningen ligger till grund för om man bör köpa huset, både med tanke på arbetsinsatsen och kostnaderna, samt utgör en del i prisförhandling med säljarna. En vanlig s.k. överlåtelsebesiktning brukar dock inte omfatta el och VVS, två områden som ofta kräver dyra renoveringar om allt inte årsomsättning det ska. Man bör därför kosta på sig att göra extra besiktningar av dessa områden med hjälp av fackmän inom respektive område.

Driftskostnader

Sist men inte minst bör man uppskatta husets driftskostnader för sophämtning, vatten, uppvärmning och el. Säljarna kan ofta ge uppgifter om detta, men det är inte säkert att ens egen förbrukning kommer att vars likadan, beroende på bl.a. familjesituation och levnadsvanor. Något man särskilt bör titta på är om huset är uppvärmt med olja eller direktverkande el, vilka är två dyra uppvärmningsmetoder och olja är även ett fossilt bränsle, d.v.s. inte miljövänligt. Exempel på bättre uppvärmningssätt både ekonomiskt och miljömässigt är värmepumpar eller fjärrvärme.

About the author

writers-blogily