Arbetet som fastighetsmäklare

När det kommer till att köpa och sälja fastigheter använder sig de flesta av en mäklare, eller fastighetsmäklare som det egentligen heter. Under de senaste tio åren har behovet av ett yrke som fastighetsmäklare ökat markant och till och med fått en viss stjärnstatus, vilket inte är konstigt när det många gånger är frågan om stora summor pengar. Sedan 1984 är yrket reglerat i Svensk lag och man behöver en behörighet för att få kalla sig mäklare. Det finns många olika vägar att gå för den som vill utbilda sig till mäklare men gemensamt är att det krävs både högskoleutbildning och praktik på en mäklarfirma. Det finns nära 7000 registrerade mäklare i Sverige och de flesta arbetar på de stora kedjorna.

Högt söktryck på fastigheter

I Stockholm exempelvis har söktrycket varit enormt på både bostäder och kontorsutrymmen. Fastighetsmäklarna har verkligen haft att göra och trenden ser inte ut att mattas av. När efterfrågan stiger drar förstås priserna upp och det ställer förstås högre krav på mäklarbranschen, som ju ofta jobbar både för att säljaren och köparen ska bli nöjda. I Stockholm väljer många företag att använda kontorshotell i Stockholm som ett smart alternativ till det som annars periodvis blivit lite av vilda västern på bostadsmarknaden.

Sälja på egen hand

Det finns även möjlighet, för den som vill spara in pengar att delvis anlita en mäklare. Det kan vara frågan om att en mäklare hjälper till med delar av försäljningen, som visningen, kontraktsskrivningen eller lägger upp en struktur för säljaren. Dessa kallas ibland gör-det-själv-mäklare. Men man bör vara lite försiktig då man anlitar mäklare utanför de stora kedjorna, och gärna kolla efter att vederbörande verkligen har behörighet. Att sälja sin bostad själv kan även innebära en viss risk, eftersom det ofta är frågan om stora summor pengar, och man önskar helst att inget går fel i sitt livs kanske största affär .

Är en livsstil

Att arbeta som fastighetsmäklare är en livsstil och man arbetar sällan 7-16 utan får anpassa sig efter hur försäljningarna pågår. Det kan skilja rätt mycket över ett år, hur mycket arbete som finns eftersom många ofta vill sälja sina objekt vid ungefär samma tidpunkter. Och när vi ser så pass stigande bostadspriser i storstäderna betyder även det att behovet av kunniga mäklare ökar. Som mäklare måste man kunna ta till sig information (läsa mycket) och vara på språng ute på fältet. Det är en stor fördel, kanske den största, om man som fastighetsmäklare har bra människokännedom och kan ta alla typer av personligheter. En fastighetsmäklare har ju egentligen ett rätt angenämt jobb, som försöker göra både säljare och köpare nöjda, vara själva oljan i maskineriet när affären låser sig och på ett stabilt sätt föra den i hamn.

About the author

writers-blogily