Fastigheter och bygglov

Oavsett vilken typ av fastighet det gäller; lägenhetskomplex, villa eller kanske ett radhus så är själva byggnationen ett omfattande projekt. Det är inte bara att börja spika brädor; tvärtom kräver fastighetsbyggen betydligt mer än så. Bygglov är en av de första delarna som ska bockas av för att byggnationen ska kunna skrida till verket. Men vad är det egentligen som gäller i samband med bygglov och fastigheter? I den här artikeln förklarar vi hur du ansöker om bygglov och när det behövs.

Vad är en fastighet?

Innan vi reder ut bygglovsproblematiken kan det vara bra att känna till att begreppet fastighet i teorin inte är det många av oss tror. Det är inte enbart en byggnad utan i själva verket en avgränsad mark på vilken sedan en fastighet finns. Lagen säger att fastighetstillbehör (byggnaden och dess ledningar ovan samt under mark) ingår i en fastighet samt byggnadstillbehör, vilket är den fasta inredningen. I praktiken innebär det att den som äger en fastighet inte bara äger marken utan även byggnadens innerdörrar, köksinredning och så vidare. Den som byter till exklusiva innerdörrar av hög kvalitet i en egenägd bostad gör alltså en fastighetsinvestering. När det kommer till bygglov så omfattar det både mark och byggnaden invändigt samt utvändigt.

Det här med bygglov

Att bygga en fastighet kräver också en hel del administrativa ärenden. Det gäller att ha rätt bygglov till rätt typ av byggnation. Inte sällan måste flera olika bygglov och licenser ansökas i samband med en renovering, ombyggnation eller nybygge. Det kan i vissa fall gå att bygga utan bygglov, men då ska det vara en ändring som inte har stor påverkan för resterande omgivning, byggnation etc. Att sätta upp en mur eller ett plank kan tyckas vara ett ”småjobb”, men faktum är att även den sortens bygge kräver bygglov.

För att få korrekt information kring vad som gäller är det kommunen där fastigheten är belägen som ska kontaktas. Det är även via kommunen bygglov ansöks och det görs genom att skicka in en ansökningsblankett tillsammans med ritningar, planer och situationsplan. Om det blir beviljat måste bygget sätta igång inom två år. Fastigheten ska vara färdigställd fem år efter att bygglovet beviljades. Varje kommun får själva tolka den svenska plan- och bygglagen, vilket innebär att regler gällande bygglov kan variera mellan kommuner. De generella riktlinjerna är dock desamma och det innebär bland annat att bygglov alltid krävs när byggnaden förändrar utseende.

För att byta innerdörrar i en bostad brukar normalt sett inget bygglov behövas, så länge det rör sig om platser i huset där dörrar redan funnits tidigare. Krävs det ny håltagning i en bärande vägg eller en fastighetsvägg som är av brandhämmat material kan en anmälan till Boverket behövas.

About the author

writers-blogily