Att bo i hyresrätt

Det finns idag många olika boendeformer, vilka har sina för- och nackdelar. Ett av de vanligaste boendeformerna i Sverige är hyresrätt, vilket innebär att hyra en hyreslägenhet eller hyreshus utan att äga den och för en viss månadskostnad. En av de största fördelarna med detta är att hyresgästen som regel inte behöver betala något högre belopp för att flytta in, såsom man måste göra inför köp av hus eller bostadsrätt. Dessa har dock till sin fördel att man blir ägare till bostaden och har större rättigheter till bostadsägare såsom att renovera, hyra ut eller sälja bostaden.

Fördelar med att bo i hyresrätt

Som hyresgäst i en hyresrätt brukar det variera mycket från fastighetsägare till en annan, vad som ingår och vilka rättigheter du har som hyresgäst. Nedanstående nämns några förmåner som kan ingå i ett hyreskontrakt.

  • Tvättstuga är en vanlig del av hyresrätter. Hyresvärden förser med rum för tvättmaskin och torkmaskin som alla i en delad trappuppgång eller lägenhetskomplex får dela på. Då bokar man som regel sin tvättid. I modernare tvättstugor kan denna bokning ske digitalt och kan till och med skötas från hemmet, medan i äldre bokningssystem används lås och nyckel som hyresgästerna får boka tid med. I nyare tvättstugor kan det även finnas avancerade elförbruknings-system, vilka kan användas antingen för att kunna debitera hyresgästerna för elförbrukningen eller för att göra de blir mer medvetna om hur mycket de förbrukar, vilket ur miljöaspekt kan göra att man försöker slösa mindre elektricitet.
  • Service och underhåll är det ofta hyresvärden som måste förse med. De har ofta en eller fler vaktmästare eller så kallade bovärdar som hjälper till med problem med bostaden. Problem såsom vattenläckage i kök eller badrum eller vid elektriska defekter i bostaden. Vissa saker får hyresgästen betala för, om det handlar om själv-vållande skador. Men rör det sig om exempelvis eftersatt underhåll eller regelmässiga tapet- eller golvbyten, ska hyresvärden betala för det. Äger man bostaden själv måste man såklart antingen leja företag för att åtgärda fel eller ta hand om det själv, vilket ofta kräver fackkunskaper.
  • Cykelparkering är för många en viktig del av tryggheten vid val av hyresrätt. En del hyresrätter inkluderar https://www.cykelboxen.se/cykelparkering i trapphusets källarvåning, såsom ett enskilt cykelrum eller motsvarande.
  • Inget krav på fast inkomst eller heltidsarbete. I många fall kan hyresgäster vara studenter, arbetssökande eller deltidsarbetande. Det bryr sig ofta inte hyresvärdar om, så länge de får hyran betald och hyresgästerna sköter sig och inte stör grannar eller begår regelbrott mot hyresavtalet.

Hyreslagen

I Sverige omfattas alla hyresrätter av jordabalkens 12:e kapitel som kallas för hyreslagen. Denna lag gör att hyresrätten är lagreglerad och det är Hyresgästföreningen som har det lagstadgade uppdraget att förhandla om hyran för hyresgäster. Angående förhandlingsförordningen säger Hyresgästföreningen att hyran ska vara lika för likvärdiga lägenheter och därför bestämmer man hyran utifrån ett bruksvärdessystem. Detta system säger i sin tur att hyran bestäms efter lägenhetens kvalitet, standard och service.

About the author

writers-blogily